O projektu

Cíle projektu

Projekt se soustředí na zpracování analytických podkladů pro zpracování metodiky včetně didaktických metod a pomůcek vedoucí k systematickému zavedení geoinformačních teohnologií (GIT) do výuky na ZŠ a SŠ. Stanovený cíl vychází z poznatku, že ačkoliv se staly v současném světě geoinformační technologie nenahraditelným nástrojem v každodenním životě každého člověka, v současném školství v České republice chybí podpůrné materiály pro učitele i žáky, které by usnadnily implementaci těchto technologií do výuky. Přestože se výuka GIT v zahraničních kurikulech stává standardem, v českém vzdělávacím systému nejsou GIS jednoznačně terminologicky ukotveny, neexistuje materiál, který by učitelům umožnil koncepční realizaci v jednotlivých předmětech a ročnících ZŠ a SŠ školy včetně integrace předmětů a průřezových témat.


Projekt Implementace geografických informačních systémů do výuky na základních a středních školách je realizován za podpory Technologické agentury České republiky (Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA).

ID kód: TL02000142
Trvání projektu: 2/2019 - 12/2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info