Výuka GIT

Implementace GIT (geoinformačních technologií) do výuky nemá být nahodilá, ale systematická a prostupující celým vzdělávacím procesem, podobně jako by tomu mělo být v zeměpise/geografii například při zařazování terénní výuky. Jde tedy o tvorbu určité koncepce, která je opřená o rozvíjení jednotlivých GI dovedností (geoinformačních dovedností) prostřednictvím obsahu geografického kurikula na jednotlivých stupních a typech škol. Níže uvedené zásady pro implementaci GI dovedností prostřednictvím GIT a dále uvedená matice GI dovedností doplněná o modelové úlohy by měla výše uvedené implementaci napomáhat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info