Zásady pro rozvoj GI dovedností a implementaci GIT do výuky

  1. GIT představují nástroje, které mají mnoho podob a lze je využít pro pochopení fungování dnešního světa. Pro jejich smysluplné využití a pochopení jsou důležité GI dovednosti.
  2. GI dovednosti mají podobný charakter jako mapové dovednosti už z toho důvodu, že řada výstupů GIT má podobu digitálních map. Na rozdíl od klasických mapových dovedností k nim přibývají technické dovednosti, kterými chápeme způsobilost práce s prostorovými daty a ovládání nástrojů digitálních map.
  3. Mapové a geoinformační dovednosti se vzájemně doplňují a podporují, proto by se měly rozvíjet paralelně, ne si konkurovat.
  4. GI dovednosti různé hierarchické úrovně nám slouží pro čtení dat z digitálních map (nejnižší úroveň) až po tvorbu mapy ve specializovaném softwaru (nejvyšší úroveň).
  5. GIT zahrnují nástroje, které lze vhodně zařazovat do výuky už od 1. stupně ZŠ. Učitel by měl postupně žáky provést všemi GI dovednostmi, a to prostřednictvím učebních úloh.
  6. Tematický celek Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie (oboru Zeměpis v RVP ZV) / Geografické informace a terénní vyučování (oboru Geografie v RVP G) nabízejí prostor pro rozvoj informační gramotnosti na základě rozvíjení GI dovedností, které potřebujeme k využití GIT v geografickém vzdělávání ve všech tematických celcích na všech stupních škol.
  7. GIT obsahují nástroje, které posilují práci s prostorovými informacemi prostřednictvím ICT. Jako takové spadají v RVP ZV také do vzdělávací oblasti Informatika.
  8. GIT představují nástroje, které umí pracovat s prostorovými daty i z ostatních vědních oborů (biologie, historie a dalších), napomáhají tak průřezově napříč předměty rozvíjet digitální kompetence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info