Reference

Bez popisku

"Velmi vítám metodiku i celý web věnovaný zařazení geoinformačních dovedností do výuky. Snažím se aplikacím, mapovým i datovým portálům ve výuce věnovat, ale dosud to dělám spíš nahodile – když mě napadne využití v rámci nějaké aktivity či pro domácí práci studentů. Tato metodika mi pomáhá přemýšlet o geoinformačních technologiích systematicky – ujasnit si, jaké jsou možnosti a kdy jakou použít. Jako každý učitel jsem samozřejmě nadšená z připravených úloh, které mohu hned použít. Přehled úloh v tištěné metodice mi navíc usnadňuje hledání v databázi úloh na webu. Autorům děkuji a věřím, že úlohy i můj lepší přístup ocení i studenti."

Lenka Pavelková, ZŠ a Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha

 


 

RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D.

"Jsem přesvědčen, že předložená metodika pomůže a především ulehčí učitelům cestu při zavádění geoinformačních technologií do výuky a to nejen učitelům zeměpisu, ale také učitelům dalších předmětů."

"Metodika je vytvořena tak, aby se „snadno“ dala překlopit do školního kurikula a stala se tak trvalou součástí školních vzdělávacích programů (ŠVP)."

"Ve výuce geoinformačních technologií vidím velké výhody. Jejich využití vychází z trendů pro 21. století, ve kterých usilujeme o to, aby se smysluplné využití technologií stalo běžnou součástí života. Žáci jsou tak lépe připraveni, díky praktickým přesahům, do pracovního života."

"Připravené úlohy nám usnadnily přípravu i realizaci samotné výuky. Pracujeme s tematickou integrovanou výukou, do které jsme některé úlohy přirozeně včlenili. Ulehčilo nám to časově a to tím, že jsme nemuseli vytvářet hodiny a také jsme nemuseli ověřovat zdroje a kvalitu připravených materiálů."

Břetislav Svozil, Labyrinth –​ laboratorní škola, Brno


 

Mgr. Pavel Hodál

"Výuka s geoinformačními technologiemi je atraktivní pro žáky i učitele a vede k pochopení dané látky spíše než teoretická výuka s použitím pouhé učebnice a atlasu."

"Problematika GIS není v současném pojetí dostupných učebnic geografie dostatečně zastoupená a rozvedená. Velmi kladně hodnotím konkrétní pracovní listy s konkrétními úkoly a podklady k realizaci."

"Metodiku považuji za velmi zdařilou a svými konkrétními úlohami naprosto dostačující našim potřebám. Přináší do výuky nové prvky a témata a vhodně doplňuje námi používané učebnice a materiály. Zároveň jsou témata jednotlivých úkolů dostatečně nadčasová a proto si myslím, že bude možné tuto metodiku používat dlouhodobě a opakovaně."

"Zásady práce s geoinformačními technologiemi předpokládají zvládnutou oblast digitální gramotnosti, na které se na základních školách stále ještě pracuje a která se postupně stává součástí ŠVP mnoha škol. Tato metodika velmi vhodně využívá digitální gramotnost v oblasti geografie. Zvolené metody, nástroje a zejména cíle jsou v plném souladu s koncepcí digitální gramotnosti naší školy."

"Připravené úlohy usnadnily přípravu a realizaci výuky. Svojí šíří metod, zdrojů a úkolů nám umožnily vybrat ty úkoly, které odpovídají věkové struktuře žáků. Zároveň jsou zpracovány přehledně a mohou sloužit jako instantní podklad i pro nepoučené kolegy. Žáci tyto aktivity vítali velmi vřele. Kladně hodnotili využití techniky (chromebooky v našem případě) a také rozmanité webové zdroje. Do výuky se zapojili i žáci, kteří bývají jindy spíše pasivní."

Pavel Hodál, ZŠ Bakalovo nábřeží, Brno


 

Mgr. Jiří Hasil

"Za nejvíce přínosné považuji vymezení základní pojmů, které může být vhodné pro starší generaci učitelů, aby se v dané problematice více orientovali. Osobně oceňuji charakteristiku jednotlivých geoinformačních dovedností. Tato část představuje učitelů více možností, jak pracovat s geoinformačními technologiemi a jak je využívat, že nemusí jít pouze o samotnou tvorbu map pomocí GIS."

"Připravené úlohy velice usnadnily realizaci výuky. Pomohly mi zorientovat se při práci s danou aplikací/softwarem a metodický list mi umožnil udělat si představu o výstupech žáků."

Jiří Hasil, Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola, Kyjov


 

PaedDr. Milan Polášek

"Systém geoinformačních dovedností je velmi přínosný, protože pomáhá uživatelům pojmenovat jednotlivé činnosti a dovednosti. Teprve po takovém uvědomění si učitel může začít dělat představu kam chce v tomto oboru směřovat a učební úlohy mu potom umožní tyto představy konkretizovat."

"Výuka s GIT je trendem, který obrovsky posouvá geografii a umožňuje udělat ze školního zeměpisu vysoce aktuální předmět, který se také konečně více přiblíží praxi."

"Pro většinu žáků to bylo určitě zpestření. Teprve po opakování některých činností začnou konkrétní GIT vnímat jako "nástroj"."

"Metodiku vnímám jako výbornou “kuchařku”, která člověku může výrazně zjednodušit přípravu, případně nastartovat zájem o GIT. Z pohledu někoho, kdo chce začít s GIT, je to dobrý motivační materiál."

Milan Polášek, Gymnázium Šumperk


 

"Díky školení GIT jsem měla možnost sdílet s odborníky z jiných škol naše zkušenosti s výukou GIT zeměpisných hodinách. Velice přínosnou částí školení bylo praktické seznámení se s aplikací Survey123. Ráda vyučuji zeměpis i pod širým nebem a toto je aplikace, která je na terénní výuku více než vhodná. Již jsem ji párkrát úspěšně s žáky využila. Vedla ke zvýšení zájmu žáků o probíranou tematiku a výborně podpořila naši diskuzi při následném rozboru zpět ve třídě. Děkuji!"

Lucie Novotná, ZŠ a MŠ Pastviny, Brno

 


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info